Como citar este artigo

Relato de Caso

Reconstrucción cervico torácica y reconstrucción axilar: Relato de caso

Reinoso MAM, Arias CP, Pareja CM, Garcia AV, Calo KS. Reconstrucción cervico torácica y reconstrucción axilar: Relato de caso. Rev Bras Queimaduras2018;17(2):136-139

Download das citações dos artigos nos seguintes formatos:

© 2020 Todos os Direitos Reservados